TileTileTileTileTileTileTile

Personlig charm och god publikkontakt
är deras signum. Oavsett om musiken är
från 1400-talet eller nutida, om det är ett
visprogram eller en barnopera, om publiken
är ung eller gammal så hittar Vokalkvartetten
VOX ständigt nya infallsvinklar.Med lust och
mod skapar vokalkvartetten VOX alltid
känslorika och utrycksfulla program.

Let me live let me die

Slide background
Slide background
Slide background

Välkommen till Vokalkvartetten VOX