PRESS

”Varje sångkomposition, det lilla vibratot på en ton, den lilla fördröjningen av en dissonans,
kropparnas nya mönster… Allt talar om en sak: livet är fullt av mening… Få ensembler i vårt
land har VOX förutsättning att med auktoritet förmedla denna känsla”.
– Gunnar Eriksson, körledare och professor emeritus, Göteborgs universitet

”Det är roligt med VOX. Fyra mycket kunniga och professionella sångare som sjunger i stort sett
allting och tar allting på samma stora allvar. Inte så att det blir seriöst i någon tung och nedslående
mening. Tvärtom. Är det något som präglar ett VOX-program så är det en otvungen stämning, en
glimt i ögat, ett levande förhållningssätt också till klassiker som man tror kräver att man närmar
sig vördsamt. VOX närmar sig mänskligt.”
– Marita Adamsson, Bohusläningen, 2006-04-26

Om varför VOX gjorde succé i Helsingfors:
”Det kändes så fräscht med nutida musik i operakoncept. De bevi­sade att det går att föra in den här
typen av musik i vanliga människors liv, att de kan beröras av den. Man kan säga att de kom in genom
en magisk dörr i människors vardag”
Markus Fagerudd, konstnärlig chef för nordiska musikdagar i helsingfors

Om glad i choklad
”Med varm, chosefri utstrålning skapar de på stubinen kontakt med publiken och får rätta stämningen
att infria sig”
bohusläningen

Om such is life
”Allvar, humor, komik, uppsluppenhet och… absurd teater. Och så givetvis en ordentlig dos
av genuin musikalitet parad med oförställd proffsighet… En kvartett som formligen leker fram
ord och musik på ett sätt som får en att glömma tid och rum”
skaraborgs läns tidning

Om samarbetet med författaren stefan einhorn
”…och publikens reaktioner var ömsom andäktig tystnad, varvad med skratt och vid slutet av
föreställningen starka applåder som aldrig ville ta slut” melleruds nyheter
”Vox är vedkommande och nærværende, de vil en masse med deres förtolkningar og har
talent til at nå blandt de bedste på deres felt”
dansk musik tidsskrift

”Toppsångare. Vox är en hyperproffsig och uttrycksfull a capella-grupp”
hufvudstadsbladet, finland

Share →